Loading

Doç.Dr.

Hayrettin ZENGİN

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü

İletişim

hzengin@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Yusuf Arslan, Fatih Gecti, Hayrettin Zengin - Examining Perceived Risk and Its Influence on Attitudes: A Study on Private Label Consumers in Turkey - Asian Social Science - Vol.9.4 - pp.158 - ISSN : 1911-2017 (Print) ISSN 1911-2025 (Online) - DOI : 10.5539/ass.v9n4p158 - nisan - - - - 2013 -
2 Arslan, Y.; Geçti, F.; Zengin, H. - Examining perceived risk and its influence on attitudes: A study on private label consumers in Turkey - Asian Social Science - Vol.9 - pp.158-166 - ISSN : 19112017 - DOI : 10.5539/ass.v9n4p158 - - - Article - - 2013 - SCOPUS_ID:84875966147
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 HAYRETTİN ZENGİN, AYKUT YILMAZ - Tüketicilerin Özel Alışveriş Sitelerine Bakışları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
2 Mehmet Barca, Esra Dil, Mahmut Hızıroğlu ve Hayrettin Zengin - The Evolution Of Strategic Execution: Past, Present, And Future - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 19-21 Haziran - 2008 -
3 Manuel, P.; Demirel, O.F.; Zengin, H.; William, A. - User interface design of eCommerce for SMEs - Proceedings of the International Conference on Internet Computing - Vol.2 - pp.543-546 - ISSN : - DOI : - - - Conference Paper - - 2003 - SCOPUS_ID:1842533403
4 Kazım MERT, Hayrettin ZENGİN, Mehmet BARCA - The Conversıon of Agile Costumer Behaviour in to Value: CRM - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2002 - 2002 -
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Yusuf ARSLAN, Hayrettin ZENGİN - TÜKETİCİLERİN ÖZEL MARKALI ÜRÜNLERE YÖNELİK RİSK ALGILAMALARININ BU ÜRÜNLERE KARŞI OLUŞTURULAN TUTUMLARA ETKİLERİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 18-21 Ekim - 2012 -
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 ZENGİN, H - Kadın Çalışma ve Toplum - Sakarya Yayıncılık - Vol. - pp.191 - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU-K-548
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 - SOSYAL MEDYA UYGULAMALARININ MARKA DEĞERİ ETKİSİ: FACEBOOK KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - NİYAZİ GÜMÜŞ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2013 -
2 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde bireysel performans ile kurumsal (takım) performansın birlikte sicile yansıtılmasına yönelik bir model önerisi - FATİH GEÇTİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2012 -
3 HAYRETTİN ZENGİN - GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE PAZAR ODAKLILIK ÖLÇEKLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AZERBAYCAN ÖRNEĞİ - ŞAHİN EKBEROV - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2011 -
4 - Azerbaycan’da Pazarlama Uygulamalarında Pazar Odaklılık: Firma ve Tüketici Perspektiflerinin Karşılaştırılması - ŞAHİN EKBEROV - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2010 -
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Özel Alışveriş Sitelerinde Uygulanan Satış Geliştirme Aktivitelerinin Tüketici Davranışları Üzerine Etkileri - AYKUT YILMAZ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2012 -
2 - Tüketicilerin Özel Markalı Ürünlere Yönelik Tutumları ve Bu Tutumlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi - YUSUF ARSLAN - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2012 -
3 - Kültürün Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisine Yönelik Bir Saha Araştırması - TEOMAN BEKAR - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2012 -
4 HAYRETTİN ZENGİN - TÜRKİYE'DE SANAL ŞİKAYET UYGULAMALARININ ALGILANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: sikayetvar.com ÖRNEĞİ - KÜRŞAD ÖZKAYNAR - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2010 -
5 KÜRŞAD ÖZKAYNAR - TÜRKİYE'DE SANAL ŞİKAYET UYGULAMALARININ ALGILANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: sikayetvar.com ÖRNEĞİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - AĞUSTOS - - - İŞLETME - 2010 - SAU
6 HAYRETTİN ZENGİN - OPTİK SEKTÖRÜNÜN SEKTÖR YAŞAM EĞRİSİ BAĞLAMINDA A.B.D. İTALYA VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI - A.Özer DEMİRKILINÇ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2009 -
7 HAYRETTİN ZENGİN - AVUKATLARIN ŞİKAYET TEPKİ TÜRLERİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI:SAKARYA ÖRNEĞİ - AHMET İHSAN ALAÇAM - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA - 2009 -
8 - OTOMOTİV SEKTÖRÜ SERVİS ESNAFLARI SORUNLARI VE SAKARYA İLİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ - AHMET İHSAN ALAÇAM - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2009 -
9 - Sanal Şikayetlere Etki Eden Faktörlerin Analizi sikayetvar.com Örneği - KÜRŞAD ÖZKAYNAR - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2009 -
10 HAYRETTİN ZENGİN - PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN GELİŞİMİNİN SEKTÖR YAŞAM EĞRİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ:TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ - FATİH GEÇTİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2008 -
11 FATİH GEÇTİ - PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN GELİŞİMİNİN SEKTÖR YAŞAM EĞRİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ:TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - Ağustos - - - İŞLETME - 2008 - SAU
12 AHMET FIRAT YAYLACI - TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL MUTFAK SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - Eylül - - - İŞLETME - 2007 - SAU
13 HAYRETTİN ZENGİN - TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL MUTFAK SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİ - AHMET FIRAT YAYLACI - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2007 -
14 - ENDÜSTRİYEL MUTFAK SEKTÖRÜNDE REKABET DAYANAKLARININ ANALİZİ - AHMET FIRAT YAYLACI - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2007 -
15 - MÜŞTERİ GÖZÜYLE SATIŞ ELEMANLARININ MÜŞTERİ ODAKLIĞI - FATİH GEÇTİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2007 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
7 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
8 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
9 - TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
10 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
11 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
12 - PROJE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
13 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
14 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
15 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
16 - YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
17 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
18 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
19 - PROJE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
20 - PROJE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
21 - PAZARLAMA YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
22 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
23 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
24 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
25 - PAZARLAMA YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
26 - TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
27 - PAZARLAMA YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
28 - BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
29 - BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
30 - PAZARLAMA YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
31 - PAZARLAMA YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
32 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
33 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
34 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
35 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
36 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
37 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
38 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
39 - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
40 - PAZARLAMA YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
41 - TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
42 - PROJE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
43 - PROJE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
44 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
45 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
46 - YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
47 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
48 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - MARKA YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
10 - ULUSLARARASI PAZARLAMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
11 - MARKA YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
12 - İNOVASYON VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
13 - ULUSLARARASI PAZARLAMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
14 - ULUSLARARASI PAZARLAMA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
15 - İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2012 -
16 - İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2012 -
17 - PAZARLAMA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2012 -
18 - İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
19 - MARKA YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
20 - İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
21 - MARKA YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
22 - İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
23 - İŞLETME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
24 - İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
25 - ULUSLARARASI PAZARLAMA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
26 - MARKA YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
27 - MARKA YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
28 - İNOVASYON VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
29 - İNOVASYON VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
30 - UYGULAMALI İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
31 - İŞLETME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
32 - İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2011 -
33 - İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2011 -
34 - UYGULAMALI İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
35 - İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
36 - ULUSLARARASI PAZARLAMA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
37 - İNOVASYON VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
38 - İNOVASYON VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
39 - İSTATİSTİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
40 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
41 - TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
42 - KALİTE YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
43 - İŞLETME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
44 - PAZARLAMA ARAŞTIRMASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
45 - TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
46 - TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
47 - İŞLETME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
48 - İSTATİSTİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
49 - İŞLETME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
50 - İŞLETME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
51 - İŞLETME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
52 - İŞLETME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
53 - İSTATİSTİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
54 - İSTATİSTİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
55 - İŞLETME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -